Warmte uit Compost Gestructureerd snoeisel inzamelen voor de eerste Limburgse Biomeiler

o.l.v. stichting Biomeiler Nederland, IKL-Limburg, Natuurrijk Limburg en Zilverberg advies

Op 12 januari bouwen IKL en Natuurrijk Limburg onder leiding van de stichting Biomeiler een biomeiler in Voerendaal. Een biomeiler is een grote composthoop waaruit warmte wordt onttrokken die nuttig wordt gebruikt. Bij deze biomeiler wordt de aftap-warmte gebruikt voor het verwarmen van de woning en het bedrijf van Roosevelt Biomassa.

Het wordt een biomeiler met een doorsnede van 8 meter en ruim 200m3 houtsnippers van snoeisel uit het Limburgs landschapsbeheer. Het maken van een biomeiler sluit aan bij het initiatief van beide organisaties voor het gestructureerd inzamelen en bijeenbrengen van vraag en aanbod van biomassa die vrijkomt bij landschapsbeheer. Beheerders leveren een bijdrage aan de bouw met ruim 10 km heggen- en fruitboomsnoeisel. Snoeihout is namelijk geen afval, maar een prima product waar we energie uit kunnen halen en hoogwaardig compost van kunnen maken.

Het is ook mogelijk om een kijkje te nemen tijdens de bouwdag. Aanmelden is niet nodig. Er zijn mensen om uitleg te geven en u kunt diverse presentatiemomenten bijwonen. Presentaties zijn er om 9.15 uur, 11.00 uur en 14.00 uur, over de  geschiedenis, achtergronden en internationale experimenten met biomeilers, het gestructureerd inzamelen van o.a. heggen- en fruitboomsnoeisel, en het initiatief van IKL en Natuurrijk Limburg om meer te doen met de biomassa die vrijkomt bij het beheer van het Limburgs cultuurlandschap.

Hier komt Biomeiler Voerendaal

Entrée is via de voorkant ofwel de Valkenburgerweg ingang van Roosevelt Biomassa!  (i.v.m. de veiligheid, immers aan de achterzijde zijn de werkzaamheden) Er is beperkt parkeergelegenheid.

Meer info op www.ikl-Limburg/Biomeiler/

Bijeenkomsten Biomassa uit het landschap anders verwerkenIKL en Natuurrijk Limburg organiseren in samenwerking met Zilverberg Advies bijeenkomsten over het anders verwerken van biomassa uit het landschap. De bijeenkomsten zijn voor iedereen die aan landschapsbeheer doet. Op 2 november vindt er een bijeenkomst plaats over bodemverbetering met compost uit reststromen en op 9 november over bio-based producten en insectenteelt met reststromen.

Meer informatie en aanmelden op de website van het IKL.

Duurzaam landschapsbeheer staat op nummer één!

Dit sluit aan bij het initiatief van IKL en Natuurrijk Limburg voor het gestructureerd inzamelen en bijeenbrengen van vraag en aanbod van biomassa die vrijkomt bij het landschapsbeheer. Om te beginnen voor de Biomeiler die we deze winter gaan maken.

Helderheid over CO2 emissie Nederlandse houtige biomassa

Persbericht 6 september, Doorwerth

De vraag naar houtige biobrandstoffen en –grondstoffen groeit, gedreven door de klimaatdoelen en de ontwikkeling naar de ‘biobased economy’. Maar, hoeveel emissie van broeikasgassen is er eigenlijk in de voortbrengingsketens van houtige biobrandstoffen en -grondstoffen zelf?  De werkgroep CO2 emissiefactoren binnenlandse biomassa van het Agroconvenant Natuur, Bos, Hout en Landschap start een project om dit inzichtelijk te maken. Daarbij worden Europese spelregels gevolgd over wat wel en niet meetelt.
“Helderheid over CO2 emissie Nederlandse houtige biomassa” verder lezen

App maakt omrekenen biomassa naar energie makkelijker dan ooit

PERSBERICHT- 4 september 2017
Zilverberg advies, AVIH en BVOR

De biomassa- en houtketen denkt en rekent in verschillende eenheden bij houtige biomassa. Kubieke meters, tonnen, stapelmeters en dan ook nog van verschillende droogte, houtsoort en vorm: haardblokken, rondhout, chips, enzovoort. Dat maakt de communicatie over hoeveelheden en prijzen lastig. Koop je hout voor 60 euro per ton met een vochtigheid van 30 % (M30), dan is dat bijvoorbeeld heel wat meer energie voor je geld, dan bij een partij vers hout met een vochtigheid van 50% (M50) voor dezelfde prijs. Om het inzicht en de communicatie te vergemakkelijken liet een aantal partijen van het Agroconvenant Natuur, Bos, Hout en Landschap een app ontwikkelen.

E-land HOUT voor op de mobiel
“App maakt omrekenen biomassa naar energie makkelijker dan ooit” verder lezen

Samenwerken met beheerprogramma BOOM voor het landschap en de bio-economie

Ervaringen in Noorbeek en Eckelrade (Zuid-Limburg)

In Noorbeek en Eckelrade is in de wintermaanden van ’16/’17 ervaring opgedaan met het webbased, geo gerefereerd, beheerprogramma BOOM.  Coöperatie voor agrarisch natuurbeheer Natuurrijk Limburg, IKL, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Zilverberg advies deden mee.

Efficiënt en zorgvuldig beheer van kleine landschapselementen is niet eenvoudig: er zijn veel eigenaren en het zijn veel kleine elementen. Hetzelfde geldt voor kosteneffectief oogsten, inzamelen en op de markt zetten van de materialen die hierbij vrijkomen. We staan nog aan het begin, maar is al wel duidelijk zicht op de voordelen.


ONDER HET MOTTO ‘WAARDEER HET NATUURLIJK KAPITAAL’ GAAT LIMBURG VERDER.Het beheerprogramma BOOM helpt bij een gecoördineerde, gebiedsgerichte aanpak van landschapsbeheer en geeft overzicht en grip op de vrijkomende materiaalstromen. Met overzicht en grip op het aanbod: wat komt er, van welke kwaliteit, wanneer vrij? kunnen al doende nieuwe en bestaande mogelijkheden verder worden uitgewerkt voor efficiënter beheer, en afzet van materialen met de samenwerkende partijen. Coördinerende rollen zijn daarbij nodig. 

Lees hier de rapportage van de ervaringen.