Artikelen

De artikelen zijn verschenen in het ‘Vakblad Natuur, Bos en Landschap’ en het ‘Nederlands Bosbouw Tijdschrift’

Het klimaat verandert, dat heeft consequenties voor het bos. Om voorbereid te
zijn op de toekomst is het verstandig om daar nu alvast op in te spelen. In beleidstermen
heet dit ‘klimaatadaptatie’. De activiteitencommissie en de studiekring van de KNBV organiseerden op 5 april op de Lierderhoeve in Beekbergen het voorjaarssymposium over dit onderwerp. In dit artikel gaat het over wat ons bos te wachten staat, en wat de bosbeheerder kan doen om ons bos voor te bereiden op de veranderingen van het klimaat. Uitgangspunt daarbij is dat het bos met zijn vele functies blijft behouden.

.

De tijd staat niet stil, elke dag vinden er nieuwe ontwikkelingen en innovaties plaats, zo ook in het gebruik van hout. Als leek zou je verwachten dat de voor- en de achterkant van de rondhoutketen elkaar wel kennen. Echter niets is minder waar. De vraag hierbij is of de Nederlandse bosbeheerder op deze nieuwe ontwikkelingen in kan spelen en zo ja, hoe dan?

Houtmodificatie houtskeletbouw CE-markering, kennis houteigenschappen, normering

.

Dit artikel beschrijft het palet aan innovaties met gezaagd rondhout. Zoals gemodificeerd hout voor hoge duurzaamheid, technieken als Cross Laminated Timber, vingerlassen om houteigenschappen optimaal tot hun recht te laten komen, automatisering, standaardisering in de houtskeletbouw voor betaalbare duurzame woningen.

.

De dag voor de KNBV voorjaarsbijeenkomst van 7 april was ik in zo’n sprookjesbos in Eckelrade, een bos van Staatsbosbeheer en aangrenzende particulieren, en heb mij verwonderd over wat ik op dat kleine oppervlak zag. Een kleine greep: zeeën van daslook en bosanemoontjes, door de bliksem getroffen aftakelende bomen, en daar tussendoor ook nog een aantal dikke mooie rechte stammen, diverse soorten hakhout waaronder linde, hazelaar, haagbeuk, oude heggen, bloeiend hoogstamfruit en poelen. Ik ging er kijken omdat op deze plek efficiënt, duurzaam en cyclisch beheer een uitdaging is.

.

Hoe kun je op lokale schaal gebruik maken van energie uit tak-, top en dun stamhout? Hoe moet je vers hout versnipperen zodat je zo min mogelijk energieverlies hebt? En hoe sla je de snippers op? Wat betekent dit voor het klimaat- en economisch resultaat van de hele keten? In twee praktijksituaties hebben we dit bekeken.

.

De Raad van de Europese Unie heeft op 20 september 2005 de Verordening inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), vastgesteld. Het gaat om de periode 2007-2013. Hoe wordt plattelandsontwikkeling gezien in Europa en hoe pakt dat uit in Nederland? Het beleid wordt nu voor Nederland doorvertaald in het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2
(POP2).

.

Inspelen op actuele beleidsontwikkelingen is momenteel de rode draad in de activiteiten van de vereniging rond de voor- en najaarsvergadering. De leden waarderen dat. Deze keer was de actualiteit de ondertekening door minister Cees Veerman van LNV en Kees Faber, voorzitter van het Platform Hout Nederland van de Visie op de Houtproductie, kortweg Houtvisie. Actueel zijn ook de voorbereidingen op Europees niveau van het 7e kaderprogramma voor Onderzoek en Ontwikkeling (2007- 2013). ‘Forest-Based products’, ofwel de ‘keten van bosproducten’ is een van de thema’s waar in geïnvesteerd gaat worden. De opkomst op vrijdag 4 november was groot en de discussie onder leiding van Arno Willems van de Unie van Bosgroepen, dynamisch. De deelnemers werden goed uitgedaagd door de vier inleiders.

.

Bosbemoeienissen zijn van alle tijden. Lees over de theorieën van lokale participatie en van betrokkenheid en het nemen van verantwoordelijkheid voor bos en natuurlijke hulpbronnen. En de diverse voorbeelden waarin de burgers zich meer dan 25 jaar geleden, intensief met het bosbeheer bemoeiden, en hoe de beheerders daarmee omgingen. In Arnhem, Bentwoud, Veenkoloniën, Stramproy.

.

  • Patrijzen op de rand, natuurvriendelijk randenbeheer op akkerbouwbedrijven, SBNL, 1995, samenstellers Corten I., Maris W. en van der Horst J.

.

Hoe sluit in de bosbouwsector kennisaanbod aan op de kennisvraag? Wiens vragen worden beantwoord? Dit artikel geeft een beeld van het kennissysteem in de Nederlandse
bosbouwsector en stelt een aantal zaken ter discussie. Zo is de voorlichting in de bosbouwsector zich op vele fronten aan het wijzigen. Zowel de overheid als de particulieren zijn daarbij betrokken. Sinds kort is er een Informatie Kennis Centrum- Natuur, Bos, Landschapen Faunabeheer (IKC-NBLF), de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren heeft sociaal economische voorlichting en bosgroepen worden steeds actiever op regionaal niveau.

Als je anders kijkt is er genoeg plantsoen te vinden, mei 2021, Vakblad natuur, bos en landschap, Corten I., Van Veen B.

Met de plannen voor meer bos in de Bossenstrategie en het groeiend enthousiasme in de samenleving voor meer bos en bomen blijkt plantmateriaal een schaars goed. Urgenda, MEERGroen en Caring Farmers startten daarom de actie ‘Meerbomennu’, ofwel het benutten van zaailingen, die elders vrijkomen.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
YouTube
YouTube
LinkedIn
LinkedIn
Share