Bronnenonderzoek naar de biomeiler

Zilverberg advies werkt mee aan initiatieven voor de doorontwikkeling van het concept ‘biomeiler’, onder andere in de Euregio Rijn en Maas. Meegenomen worden de ontwikkelingen en recente ervaringen binnen Europa. Daarmee kunnen we bijdragen aan de Europese Green Deal.

Met het concept “biomeiler”, ofwel energiewinning uit compostering waarbij de hoogwaardige compost wordt ingezet voor bodemverbetering, wordt de biomassa die vrijkomt uit landschapsonderhoud lokaal verwaard. Na de opwekking van duurzame energie, kan de gevormde hoogwaardige compost worden gebruikt om het organische stofgehalte van de bodem te verhogen. We dragen daarmee bij aan betaalbare en duurzame energie en een -veel- hogere klimaatwinst dan met verbranding van de biomassa.

Daarnaast scoort de biomeiler op milieu (vermindering fijnstofemissie, biodiversiteit, klimaatadaptatie, de kleine kringloop en het past in de kringloop landbouw.

Om antwoord te kunnen geven op veelvoorkomende vragen over winst voor het klimaat, de kansen in de markt, de uitdagingen, etc. deed Zilverberg advies in opdracht van IKL-Limburg een bronnenonderzoek, waarbij dankbaar gebruik is gemaakt van bronnen bij stichting Biomeiler en het Europees Thermocompost netwerk.

Lees meer in het werkdocument ‘Bronnenonderzoek voor de ontwikkeling van de biomeiler’.

Het doel van de doorontwikkeling van het concept biomeiler in de praktijk, zijn 1) een optimale warmte- en compostopbrengst, en klimaatresultaat 2) een kosteneffectieve uitvoering en 3) een goede inpassing en kwaliteitsborging in de keten van landschapsbeheer tot en met de benutting van de compost.

We bouwen daarbij voort op de ervaringen die we hebben opgedaan in Voerendaal (Limburg), met de biomeiler bij Roosevelt Biomassa. De pilot met de biomeiler in Voerendaal maakte deel uit van projecten Klimaatenveloppe (Wageningen Universiteit), klimaatslim landschapsbeheer, en Biomassa uit het landschap anders verwerken (POP3).

Bronnenonderzoek Biomeiler werkdocument versie 1 maart 2021, de klimaatbalans op p19 in aangepast. Heb je opmerkingen, aanscherpingen en suggesties, Zilverberg advies ontvangt ze graag!

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
YouTube
YouTube
LinkedIn
LinkedIn
Share