Artikelen, filmpjes, app’s, verslagen

Klik op de afbeeldingen voor downloaden en lezen

Gestructureerd heggensnoeisel inzamelen voor de Biomeiler in Voerendaal
Teamwerk brengt inspiratie en innovatie

Presentatie op de de bijeenkomst Klimaatslim Landschapsonderhoud, 7 februari 2019 in De Gelderlandfabriek

Over gebiedsgerichte samenwerking en oefenen met gestructureerd inzamelen met beheerprogramma Beheer en Onderhoud Op Maat (BOOM), voor de bouw van een Biomeiler, een composthoop met warmteaftap, bij Roosevelt Biomassa.

https://probos.nl/evenementen/verslagen/1517-bijeenkomst-klimaatslim-landschapsonderhoud

Werken aan klimaatbestendig bos begint nu!

Werken aan het klimaatbestendige bos begint nu!, 2019, Vakblad Natuur Bos en Landschap, Corten Irma

Het klimaat verandert, dat heeft consequenties voor het bos. Om voorbereid te zijn op de toekomst is het verstandig om daar nu alvast op in te spelen. In beleidstermen heet dit ‘klimaatadaptatie’. De activiteitencommissie en de studiekring van de KNBV organiseerden op 5 april op de Lierderhoeve in Beekbergen het voorjaarssymposium over dit onderwerp. In dit artikel gaat het over wat ons bos te wachten staat, en wat de bosbeheerder kan doen om ons bos voor te bereiden op de veranderingen van het klimaat. Uitgangspunt daarbij is dat het bos met zijn vele functies blijft behouden.

Rondhout 2.0 kansen voor de bosbeheerder, artikel vakblad bos, natuur en landschap. Visueel sorteren van hout
Zie pagina 28-29. Kennis van houteigenschappen, CE-markering, aansluiting bosbeheer-zagerij- verwerker zijn van belang. Kennis en bewustzijn van de bosbeheerder kan bijdragen aan het optimaliseren van de houtkwaliteit voor de diverse toepassingen.
Foto: visueel sorteren van hout

Rondhout 2.0, DEEL-2: Kansen voor de bosbeheerder, Vakblad Natuur Bos en landschap, september 2018,
Corten Irma
‘De tijd staat niet stil, elke dag vinden er nieuwe ontwikkelingen en innovaties plaats, zo ook in het gebruik van hout. Als leek zou je verwachten dat de voor- en de achterkant van de rondhoutketen elkaar wel kennen. Echter niets is minder waar. De vraag hierbij is of de Nederlandse bosbeheerder op deze nieuwe ontwikkelingen in kan spelen en zo ja, hoe dan?’

Over Platowood, Accoya hout, passiefhuisbouw, houtskeletbouw, Cross Laminated Timber (CLT), vingerlassen hout

Rondhout 2.0, DEEL-1: Kansen voor de bosbeheerder, Vakblad Natuur Bos en landschap, juni 2018,
Corten Irma

Dit artikel beschrijft het palet aan innovaties met gezaagd rondhout. Zoals gemodificeerd hout voor hoge duurzaamheid, technieken als Cross Laminated Timber, vingerlassen om houteigenschappen optimaal tot hun recht te laten komen, automatisering, standaardisering in de houtskeletbouw voor betaalbare duurzame woningen.

Sprookjesbossen op de Limburgse hellingen. Hoe zijn ze ontstaan en hoe behouden we ze?, Vakblad Natuur Bos en Landschap, juni 2017, Irma Corten 

E-land HOUT voor op de mobiel

Omrekenapp houtige biomassa
Voer in:
eigenschappen van de houtige biomassa (houtsoort, vochtigheid, chips, blokken), hoeveelheid in ton, m3 of energiewaarde (kWh of GJ) en de prijs.

En, de app rekent de houtige biomassa automatisch om naar elke gewenste andere eenheid.

Dat is handig, want in de keten van houtige biomassa worden veel verschillende eenheden gebruikt

Rapportage Samenwerken met BOOM voor het landschap en de bio-economie, pilot in Noorbeek en Eckelrade
Irma Corten (Zilverberg advies, Doorwerth) en Frans Blezer (IKL, Nieuwstadt), voor het Agroconvenant i.o.v. de VBNE, mei 2017

Uit de oude doos

Samen baas in eigen bos, een film uit 2005

Samen baas in eigen bos

In het ‘proefproject kleinschalig bosbezit’ in de gemeente Stramproy hebben ruim 40 eigenaren ban kleine bospercelen in het Areven (32 ha) en de Stramproyse Heide (50 ha) een samenwerkingsverband opgericht. De gemeente Stramproy (Midden Limburg) is zelf ook één van de deelnemende boseigenaren. 

In vroeger tijden vervulde het bos belangrijke functies voor de streekbewoners, zoals het verzamelen van brandhout, bonestaken, etc. Deze functies zijn langzamerhand verdwenen en daarmee ook de zorg voor deze, door vererving, vaak zeer versnipperde ‘dorpsbossen’. 

Door het oprichten van een samenwerkingsverband, ondersteund en begeleid door Bosgroep Limburg, een coöperatieve vereniging van boseigenaren, herleefde in Stramproy het enthousiasme en de betrokkenheid bij het bos en het bosbeheer.

In de film is te zien wat er komt kijken bij het opzetten van een samenwerkingsverband en de eigenaren vertellen waarom zij deelnemen.

Uit 2005
Producent Huub Ruijgrok www.worldreport.nl.
I.s.m. Irma Corten, Paul Wolvekamp, Nicole Cordewener
Gedigitaliseerde met Bosgroep Het Zuiden

Bosbemoeienissen zijn van alle tijden. Lees over de theorieën van lokale participatie en van betrokkenheid en het nemen van verantwoordelijkheid voor bos en natuurlijke hulpbronnen.
En de diverse voorbeelden waarin de burgers zich meer dan 25 jaar geleden, intensief met het bosbeheer bemoeiden, en hoe de beheerders daarmee omgingen. In Arnhem, Bentwoud, Veenkoloniën, Stramproy.
Bosbemoeienissen, ervaringen met lokale participatie, Corten I. (1997), in het Nederlands Bosbouw Tijdschrift

Vitaal platteland en de Europese plattelandsverordening, Vakblad Natuur Bos en Landschap, april 2006, Irma Corten

Optimaal resultaat met lokale biomassa, Vakblad natuur bos landschap, november 2014,
Irma Corten
http://www.optimaalresultaatmetlokalebiomassa.nl/

Klik op de foto voor downloaden.

Patrijzen op de rand, natuurvriendelijk randenbeheer op akkerbouwbedrijven (1995), SBNL, samenstellers Corten I., Maris W. en van der Horst J.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
YouTube
YouTube
LinkedIn
LinkedIn
Share