Downloads

Rondhout 2.0, DEEL-2: Kansen voor de bosbeheerder, Vakblad Natuur Bos en landschap, september 2018,
Corten Irma
‘De tijd staat niet stil, elke dag vinden er nieuwe ontwikkelingen en innovaties plaats, zo ook in het gebruik van hout. De vraag hierbij is of de Nederlandse bosbeheerder hierop in kan spelen en zo ja, hoe dan?’

Sprookjesbossen op de Limburgse hellingen Hoe zijn ze ontstaan en hoe behouden we ze?, Vakblad Natuur Bos en Landschap, juni 2017, Irma Corten 

E-land HOUT voor op de mobiel

Voer in:
eigenschappen van de houtige biomassa (houtsoort, vochtigheid, chips, blokken), hoeveelheid in ton, m3 of energiewaarde (kWh of GJ) en de prijs.

En, de app rekent de houtige biomassa automatisch om naar elke gewenste andere eenheid.

Dat is handig, want in de keten van houtige biomassa worden veel verschillende eenheden gebruikt

Rapportage Samenwerken met BOOM voor het landschap en de bio-economie, pilot in Noorbeek en Eckelrade
Irma Corten (Zilverberg advies, Doorwerth) en Frans Blezer (IKL, Nieuwstadt), voor het Agroconvenant i.o.v. de VBNE, mei 2017

Vitaal platteland en de Europese plattelandsverordening, Vakblad Natuur Bos en Landschap, april 2006, Irma Corten

Uit de oude doos

Samen baas in eigen bos, een film uit 2005

Samen baas in eigen bos

In het ‘proefproject kleinschalig bosbezit’ in de gemeente Stramproy hebben ruim 40 eigenaren ban kleine bospercelen in het Areven (32 ha) en de Stramproyse Heide (50 ha) een samenwerkingsverband opgericht. De gemeente Stramproy (Midden Limburg) is zelf ook één van de deelnemende boseigenaren. 

In vroeger tijden vervulde het bos belangrijke functies voor de streekbewoners, zoals het verzamelen van brandhout, bonestaken, etc. Deze functies zijn langzamerhand verdwenen en daarmee ook de zorg voor deze, door vererving, vaak zeer versnipperde ‘dorpsbossen’. 

Door het oprichten van een samenwerkingsverband, ondersteund en begeleid door Bosgroep Limburg, een coöperatieve vereniging van boseigenaren, herleefde in Stramproy het enthousiasme en de betrokkenheid bij het bos en het bosbeheer.

In de film is te zien wat er komt kijken bij het opzetten van een samenwerkingsverband en de eigenaren vertellen waarom zij deelnemen.

Uit 2005
Producent Huub Ruijgrok www.worldreport.nl.
I.s.m. Irma Corten, Paul Wolvekamp, Nicole Cordewener
Gedigitaliseerde met Bosgroep Het Zuiden

Optimaal resultaat met lokale biomassa, Vakblad natuur bos landschap, november 2014,
Irma Corten
http://www.optimaalresultaatmetlokalebiomassa.nl/