De Biomeiler voor de nieuwe Europese Green Deal

Zilverberg advies werkt mee aan initiatieven voor de doorontwikkeling van het concept ‘biomeiler’, onder andere in de Euregio Rijn en Maas. Meegenomen worden de ontwikkelingen en recente ervaringen binnen Europa. Daarmee kunnen we bijdragen aan de Europese Green Deal.

Met het concept “biomeiler”, ofwel energiewinning uit compostering waarbij de hoogwaardige compost wordt ingezet voor bodemverbetering, wordt de biomassa die vrijkomt uit landschapsonderhoud lokaal verwaard. Na de opwekking van duurzame energie, kan de gevormde hoogwaardige compost worden gebruikt om het organische stofgehalte van de bodem te verhogen. We dragen daarmee bij aan betaalbare en duurzame energie en een -veel- hogere klimaatwinst dan met verbranding van de biomassa.

Bronnenonderzoek Biomeiler werkdocument versie 1 maart 2021, de klimaatbalans op p19 in aangepast. Heb je opmerkingen, aanscherpingen en suggesties, Zilverberg advies ontvangt ze graag!
Lees verder “De Biomeiler voor de nieuwe Europese Green Deal”

Veel bekijks bij bouw Biomeiler Voerendaal

Onder grote belangstelling is zaterdag 12 januari de eerste Limburgse Biomeiler gemaakt in Voerendaal bij Roosevelt Biomassa. Dit is een grote composthoop waarvan de warmte nuttig wordt afgetapt. In dit geval voor de verwarming van het huis en bedrijf.
Met mooi teamwerk van 14 vrijwilligers, Roosevelt Biomassa, stichting Biomeiler, IKL-Limburg, Natuurrijk Limburg en Zilverberg advies en de verrijker en shovel met hoogkiep is de biomeiler in 1 dag opgebouw
d.

Hier komt ie.
De Biomeiler Voerendaal na 1 dag
1 dag na de bouw

Tussentijds namen velen een kijkje bij de bouw en namen deel aan presentaties over Biomeilers en meer doen met reststromen uit het landschap, en gestructureerd inzamelen. De mooie mix van buurtbewoners, ecologen, bodemkundigen, akkerbouwers en andere boeren, installateurs, aannemers, energieadviseurs, bio-economie, denkende doeners en doende denkers zorgde voor een levendige uitwisseling over van alles en nog wat.
Het ging over mycorrhiza’s, waardevolle bacteriën, en interessant samenspel wat er leeft in de bodem. Allerlei manieren om een kleine en grote Biomeilers te bouwen. Het klimaatakkoord, biodiversiteit. Nieuwe projecten die je met samenwerken met het beheerprogramma kan doen. Manieren van heggensnoeien. Handige machines. En nog veel meer.

De Biomeiler in Voerendaal is het eerste project waarvoor is geoefend met gestructureerd inzamelen van reststromen uit het landschapsbeheer met beheerprogramma Beheer en Onderhoud op Maat (BOOM). En het bijeenbrengen van vraag en aanbod. Het is een initiatief van Natuurrijk Limburg en IKL-Limburg met Zilverberg advies. Immers biomassa zal in de toekomst steeds schaarser worden. We gaan naar de bio-economie en de kringlooplandbouw.
Gekozen is voor de bouw van de biomeiler als eerste project, met snoeisel van hoogstamfruit en heggen. Dit is namelijk het moeilijkste materiaal, en van veel kleine elementen en eigenaren ofwel het zogenaamd ‘hooghangend fruit’. Dit belandt immers nog vaak op de brandstapel in het open veld.

Het was een inspirerende dag

2 dagen later. Het circulatiewater met waardevolle bacteriën loopt nog lekker terug de biomeiler in en zal zorgen voor een goed composteerproces. Op de achtergrond een drukte van belang met toelevering van snoeisel en biomassa.

Klik hier voor de presentatie op 7 februari over het initiatief en de andere presentaties op de bijeenkomst over klimaatslim landschapsbeheer in de Gelderlandfabriek in Culemborg.

Mede mogelijk gemaakt door:

Warmte uit Compost Gestructureerd snoeisel inzamelen voor de eerste Limburgse Biomeiler

o.l.v. stichting Biomeiler Nederland, IKL-Limburg, Natuurrijk Limburg en Zilverberg advies

Op 12 januari bouwen IKL en Natuurrijk Limburg onder leiding van de stichting Biomeiler een biomeiler in Voerendaal. Een biomeiler is een grote composthoop waaruit warmte wordt onttrokken die nuttig wordt gebruikt. Bij deze biomeiler wordt de aftap-warmte gebruikt voor het verwarmen van de woning en het bedrijf van Roosevelt Biomassa.

Het wordt een biomeiler met een doorsnede van 8 meter en ruim 200m3 houtsnippers van snoeisel uit het Limburgs landschapsbeheer. Het maken van een biomeiler sluit aan bij het initiatief van beide organisaties voor het gestructureerd inzamelen en bijeenbrengen van vraag en aanbod van biomassa die vrijkomt bij landschapsbeheer. Beheerders leveren een bijdrage aan de bouw met ruim 10 km heggen- en fruitboomsnoeisel. Snoeihout is namelijk geen afval, maar een prima product waar we energie uit kunnen halen en hoogwaardig compost van kunnen maken.

Het is ook mogelijk om een kijkje te nemen tijdens de bouwdag. Aanmelden is niet nodig. Er zijn mensen om uitleg te geven en u kunt diverse presentatiemomenten bijwonen. Presentaties zijn er om 9.15 uur, 11.00 uur en 14.00 uur, over de  geschiedenis, achtergronden en internationale experimenten met biomeilers, het gestructureerd inzamelen van o.a. heggen- en fruitboomsnoeisel, en het initiatief van IKL en Natuurrijk Limburg om meer te doen met de biomassa die vrijkomt bij het beheer van het Limburgs cultuurlandschap.

Hier komt Biomeiler Voerendaal

Entrée is via de voorkant ofwel de Valkenburgerweg ingang van Roosevelt Biomassa!  (i.v.m. de veiligheid, immers aan de achterzijde zijn de werkzaamheden) Er is beperkt parkeergelegenheid.

Meer info op www.ikl-Limburg/Biomeiler/

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
YouTube
YouTube
LinkedIn
LinkedIn
Share