De Biomeiler voor de nieuwe Europese Green Deal

Zilverberg advies werkt mee aan initiatieven voor de doorontwikkeling van het concept ‘biomeiler’, onder andere in de Euregio Rijn en Maas. Meegenomen worden de ontwikkelingen en recente ervaringen binnen Europa. Daarmee kunnen we bijdragen aan de Europese Green Deal.

Met het concept “biomeiler”, ofwel energiewinning uit compostering waarbij de hoogwaardige compost wordt ingezet voor bodemverbetering, wordt de biomassa die vrijkomt uit landschapsonderhoud lokaal verwaard. Na de opwekking van duurzame energie, kan de gevormde hoogwaardige compost worden gebruikt om het organische stofgehalte van de bodem te verhogen. We dragen daarmee bij aan betaalbare en duurzame energie en een -veel- hogere klimaatwinst dan met verbranding van de biomassa.

Bronnenonderzoek Biomeiler werkdocument versie 1 maart 2021, de klimaatbalans op p19 in aangepast. Heb je opmerkingen, aanscherpingen en suggesties, Zilverberg advies ontvangt ze graag!
Lees verder “De Biomeiler voor de nieuwe Europese Green Deal”

Het opzetten van een Bokashi-hoop in Vijlen

Op 7 november is onder leiding van Bokashi expert Philippe van der Grinten een Bokashi-hoop opgezet met zo’n 70 m3 en 40 ton maaisel in Vijlen. Het maaisel kwam van 6 ha. 2e maaibeurt nat hooiland in het Geuldal bij de Volmolen bij Epen. Het is een week oud, vochtig (< 50% droge stof).

Bokashi is een oude Japanse techniek.  ‘Koud composteren’ wordt het ook genoemd. Het is een manier om plantenresten, bijvoorbeeld natuurgras of heggensnoeisel dat vrijkomt bij het landschapsbeheer, met een fermentatieproces geschikt te maken voor bodemverbetering. Het is een anaeroob proces, dat wil zeggen zonder zuurstof, en dus zonder verbranding. Daardoor blijft alle koolstof en stikstof in het materiaal behouden. Het benutten van reststromen uit het landschapsbeheer voor bodemverbetering past bij de kringlooplandbouw.

Tijdens het opzetten was er gelegenheid om te komen kijken. Bij het openen en uitrijden van de Bokashi-hoop half maart 2020, het interessantste onderdeel, ga wij uitnodigen. We gaan dan verder in op de vragen en ideeën van de bezoekers op 7 november.

Kijk hier voor een video-verslag van de bouw!

Lees verder “Het opzetten van een Bokashi-hoop in Vijlen”

Veel bekijks bij bouw Biomeiler Voerendaal

Onder grote belangstelling is zaterdag 12 januari de eerste Limburgse Biomeiler gemaakt in Voerendaal bij Roosevelt Biomassa. Dit is een grote composthoop waarvan de warmte nuttig wordt afgetapt. In dit geval voor de verwarming van het huis en bedrijf.
Met mooi teamwerk van 14 vrijwilligers, Roosevelt Biomassa, stichting Biomeiler, IKL-Limburg, Natuurrijk Limburg en Zilverberg advies en de verrijker en shovel met hoogkiep is de biomeiler in 1 dag opgebouw
d.

Hier komt ie.
De Biomeiler Voerendaal na 1 dag
1 dag na de bouw

Tussentijds namen velen een kijkje bij de bouw en namen deel aan presentaties over Biomeilers en meer doen met reststromen uit het landschap, en gestructureerd inzamelen. De mooie mix van buurtbewoners, ecologen, bodemkundigen, akkerbouwers en andere boeren, installateurs, aannemers, energieadviseurs, bio-economie, denkende doeners en doende denkers zorgde voor een levendige uitwisseling over van alles en nog wat.
Het ging over mycorrhiza’s, waardevolle bacteriën, en interessant samenspel wat er leeft in de bodem. Allerlei manieren om een kleine en grote Biomeilers te bouwen. Het klimaatakkoord, biodiversiteit. Nieuwe projecten die je met samenwerken met het beheerprogramma kan doen. Manieren van heggensnoeien. Handige machines. En nog veel meer.

De Biomeiler in Voerendaal is het eerste project waarvoor is geoefend met gestructureerd inzamelen van reststromen uit het landschapsbeheer met beheerprogramma Beheer en Onderhoud op Maat (BOOM). En het bijeenbrengen van vraag en aanbod. Het is een initiatief van Natuurrijk Limburg en IKL-Limburg met Zilverberg advies. Immers biomassa zal in de toekomst steeds schaarser worden. We gaan naar de bio-economie en de kringlooplandbouw.
Gekozen is voor de bouw van de biomeiler als eerste project, met snoeisel van hoogstamfruit en heggen. Dit is namelijk het moeilijkste materiaal, en van veel kleine elementen en eigenaren ofwel het zogenaamd ‘hooghangend fruit’. Dit belandt immers nog vaak op de brandstapel in het open veld.

Het was een inspirerende dag

2 dagen later. Het circulatiewater met waardevolle bacteriën loopt nog lekker terug de biomeiler in en zal zorgen voor een goed composteerproces. Op de achtergrond een drukte van belang met toelevering van snoeisel en biomassa.

Klik hier voor de presentatie op 7 februari over het initiatief en de andere presentaties op de bijeenkomst over klimaatslim landschapsbeheer in de Gelderlandfabriek in Culemborg.

Mede mogelijk gemaakt door:

Warmte uit Compost Gestructureerd snoeisel inzamelen voor de eerste Limburgse Biomeiler

o.l.v. stichting Biomeiler Nederland, IKL-Limburg, Natuurrijk Limburg en Zilverberg advies

Op 12 januari bouwen IKL en Natuurrijk Limburg onder leiding van de stichting Biomeiler een biomeiler in Voerendaal. Een biomeiler is een grote composthoop waaruit warmte wordt onttrokken die nuttig wordt gebruikt. Bij deze biomeiler wordt de aftap-warmte gebruikt voor het verwarmen van de woning en het bedrijf van Roosevelt Biomassa.

Het wordt een biomeiler met een doorsnede van 8 meter en ruim 200m3 houtsnippers van snoeisel uit het Limburgs landschapsbeheer. Het maken van een biomeiler sluit aan bij het initiatief van beide organisaties voor het gestructureerd inzamelen en bijeenbrengen van vraag en aanbod van biomassa die vrijkomt bij landschapsbeheer. Beheerders leveren een bijdrage aan de bouw met ruim 10 km heggen- en fruitboomsnoeisel. Snoeihout is namelijk geen afval, maar een prima product waar we energie uit kunnen halen en hoogwaardig compost van kunnen maken.

Het is ook mogelijk om een kijkje te nemen tijdens de bouwdag. Aanmelden is niet nodig. Er zijn mensen om uitleg te geven en u kunt diverse presentatiemomenten bijwonen. Presentaties zijn er om 9.15 uur, 11.00 uur en 14.00 uur, over de  geschiedenis, achtergronden en internationale experimenten met biomeilers, het gestructureerd inzamelen van o.a. heggen- en fruitboomsnoeisel, en het initiatief van IKL en Natuurrijk Limburg om meer te doen met de biomassa die vrijkomt bij het beheer van het Limburgs cultuurlandschap.

Hier komt Biomeiler Voerendaal

Entrée is via de voorkant ofwel de Valkenburgerweg ingang van Roosevelt Biomassa!  (i.v.m. de veiligheid, immers aan de achterzijde zijn de werkzaamheden) Er is beperkt parkeergelegenheid.

Meer info op www.ikl-Limburg/Biomeiler/

Bijeenkomsten Biomassa uit het landschap anders verwerkenIKL en Natuurrijk Limburg organiseren in samenwerking met Zilverberg Advies bijeenkomsten over het anders verwerken van biomassa uit het landschap. De bijeenkomsten zijn voor iedereen die aan landschapsbeheer doet. Op 2 november vindt er een bijeenkomst plaats over bodemverbetering met compost uit reststromen en op 9 november over bio-based producten en insectenteelt met reststromen.

Klik hier voor de presentaties.

Duurzaam landschapsbeheer staat op nummer één!

Dit sluit aan bij het initiatief van IKL en Natuurrijk Limburg voor het gestructureerd inzamelen en bijeenbrengen van vraag en aanbod van biomassa die vrijkomt bij het landschapsbeheer. Om te beginnen voor de Biomeiler die we deze winter gaan maken.

Helderheid over CO2 emissie Nederlandse houtige biomassa

Persbericht 6 september, Doorwerth

De vraag naar houtige biobrandstoffen en –grondstoffen groeit, gedreven door de klimaatdoelen en de ontwikkeling naar de ‘biobased economy’. Maar, hoeveel emissie van broeikasgassen is er eigenlijk in de voortbrengingsketens van houtige biobrandstoffen en -grondstoffen zelf?  De werkgroep CO2 emissiefactoren binnenlandse biomassa van het Agroconvenant Natuur, Bos, Hout en Landschap start een project om dit inzichtelijk te maken. Daarbij worden Europese spelregels gevolgd over wat wel en niet meetelt.
Lees verder “Helderheid over CO2 emissie Nederlandse houtige biomassa”

App maakt omrekenen biomassa naar energie makkelijker dan ooit

PERSBERICHT- 4 september 2017
Zilverberg advies, AVIH en BVOR

De biomassa- en houtketen denkt en rekent in verschillende eenheden bij houtige biomassa. Kubieke meters, tonnen, stapelmeters en dan ook nog van verschillende droogte, houtsoort en vorm: haardblokken, rondhout, chips, enzovoort. Dat maakt de communicatie over hoeveelheden en prijzen lastig. Koop je hout voor 60 euro per ton met een vochtigheid van 30 % (M30), dan is dat bijvoorbeeld heel wat meer energie voor je geld, dan bij een partij vers hout met een vochtigheid van 50% (M50) voor dezelfde prijs. Om het inzicht en de communicatie te vergemakkelijken liet een aantal partijen van het Agroconvenant Natuur, Bos, Hout en Landschap een app ontwikkelen.

E-land HOUT voor op de mobiel
Lees verder “App maakt omrekenen biomassa naar energie makkelijker dan ooit”

Samenwerken met beheerprogramma BOOM voor het landschap en de bio-economie

Ervaringen in Noorbeek en Eckelrade (Zuid-Limburg)

In Noorbeek en Eckelrade is in de wintermaanden van ’16/’17 ervaring opgedaan met het webbased, geo gerefereerd, beheerprogramma BOOM.  Coöperatie voor agrarisch natuurbeheer Natuurrijk Limburg, IKL, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Zilverberg advies deden mee.

Efficiënt en zorgvuldig beheer van kleine landschapselementen is niet eenvoudig: er zijn veel eigenaren en het zijn veel kleine elementen. Hetzelfde geldt voor kosteneffectief oogsten, inzamelen en op de markt zetten van de materialen die hierbij vrijkomen. We staan nog aan het begin, maar is al wel duidelijk zicht op de voordelen.


ONDER HET MOTTO ‘WAARDEER HET NATUURLIJK KAPITAAL’ GAAT LIMBURG VERDER.Het beheerprogramma BOOM helpt bij een gecoördineerde, gebiedsgerichte aanpak van landschapsbeheer en geeft overzicht en grip op de vrijkomende materiaalstromen. Met overzicht en grip op het aanbod: wat komt er, van welke kwaliteit, wanneer vrij? kunnen al doende nieuwe en bestaande mogelijkheden verder worden uitgewerkt voor efficiënter beheer, en afzet van materialen met de samenwerkende partijen. Coördinerende rollen zijn daarbij nodig. 

Lees hier de rapportage van de ervaringen.

Een passende houtsnipper

Voor zorgeloos stoken is het van belang dat de eigenschappen van de houtsnipper  overeenkomen met de gedefinieerde eisen of specificaties  die de houtverwarmingsketel op houtchips stelt. Kortom: zorg voor een passende houtsnipper bij de houtverwarmingsketel.

  • Hoe zorgen leveranciers van houtsnippers en
    houtverwarmingsketels ervoor dat hun klanten probleemloos stoken?
  •  Wat kun je met officiële normen?
  • En, hoe test een klant of leverancier dat de houtsnipper aan de norm voldoet?

Meer hierover in deze blog en een pleidooi om de eenvoudige officiële normen minder geheimzinnig en meer toegankelijk te maken.

Lees verder op www.groenemassa.nl

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
YouTube
YouTube
LinkedIn
LinkedIn
Share